Rapporter

Här försöker vi samla och tillgängliggöra rapporter från såväl myndigheter som andra som har betydelse för publicistisk verksamhet.

Från Utgivarna

Öppenhetsforum

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. I Öppenhetsforum diskuteras hur principen fungerar och hur du kan använda den. Klicka här för att komma till forumet.

Nya forumämnen