Forum

hem Forum

  • Forum
  • Ämnen
  • Inlägg
  • Senast aktivt
  • öppenhetsforum
   Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten.
  • 114
  • 312
  • 1 dag, 9 timmar sedan

    Per Hagström

  • utgivarforum
   Har du som utgivare eller reporter frågor som berör t.ex. anonymitetsrätten, anskaffarfriheten eller meddelarfrihet är du välkommen att fråga oss på Utgivarna. Har vi inte svaret ser vi till att lotsa dig vidare. Vi ställer självfallet också upp med att kommentera frågor kring utgivarfrågor och övriga tryck-och yttrandefrihetsrättsliga frågor.
  • 1
  • 2
  • 9 månader, 3 veckor sedan

    Nils Funcke