Meddelarfrihet/tystnadsplikt

hem Forum utgivarforum Meddelarfrihet/tystnadsplikt

Detta ämne innehåller 1 svar, har 1 deltagare, och uppdaterades senast av  Nils Funcke 9 månader, 3 veckor sedan.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #4922

  Anonym

  Mariestads kommun kräver att anställda m.fl. ska underteckna en sekretessförbindelse. Den tar sikte på uppgifter om enskildas personliga förhållanden ska skyddas. Bland annat ska anställda, praktikanter, elever och förtroendevalda skriva under på att ”det är förbjudet att lämna sekretessbelagda uppgifter uppgifter till tidningar, radio och TV. Den s.k. meddelarfriheten som gäller i andra sammanhang för information till massmedierna gäller alltså inte.” Detta framstår för mig som väldigt långtgående.

  #4923

  Nils Funcke

  Jag har tagit del av hela sekretessförbindelsen.
  Som huvudregel råder sekretess för uppgifter om enskildas förhållanden inom t.ex. socialtjänsten. Det är självfallet viktigt att alla som får del av många gånger mycket integritetsskänsliga uppgifter är medvetna om de begränsningar som gäller för utlämnande av uppgifterna till utomstående. Sådana uppgifter ska inte få fötter eftersom det kan leda till men eller skada för den berörde.
  Men det räcker inte med att en uppgift faller under sekretess för att det ska vara ett brott att lämna ut den för offentliggörande till ett massmedium. Därtill krävs att det i offentlighets- och sekretesslagen framgår att uppgiften faller under kvalificerad sekretess och att meddelarfriheten därmed bryts. Att som Mariestads kommun skriva att uppgifterna inte får lämnas ut till medierna om det råder sekretess för dem är inte korrekt och innebär att kommunen försöker begränsa meddelarfriheten.
  Sekretessförbindelsen är även i övrigt utformad på ett sätt som riskerar att anställda drar sig för att lämna uppgifter till medierna även i de fall det rör enskilda och uppgifterna inte faller under kvalificerad sekretess.
  Varje sekretessförbindelse som utfärdas av myndigheter bör innehålla en skrivning om möjligheten att under anonymitetsskydd lämna ut även sekretesskyddade uppgifter om det inte finns ett uttryckligt undantag i offentlighets- och sekretesslagen. I annat fall begränsas yttrandefriheten. Meddelarfriheten är grundlagfäst och vid en rättslig prövning kan och får inte en myndighet vidta rättsliga åtgärder eller andra repressalier mot en anställd med hänvisning till en sekretessförbindelse.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
Svar till: Meddelarfrihet/tystnadsplikt
Din information: