Om allmänna handlingars offentlighet

hem Forum öppenhetsforum Om allmänna handlingars offentlighet

Detta ämne innehåller 3 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av  Per Hagström 3 månader sedan.

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #14235

  Anonym

  Hej,

  Kan du vänligen upplysa vad menas i praktiken med TF 2 kap. 2 § punkt 3 där rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas om det är påkallat med hänsyn till myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.

  T.ex. Inspektion för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet som handlägger privatpersoners klagomål på vården. Det finns en diarieförd dokument – bedömningsstöd -angående handläggning av dessa klagomål på IVO ”Tillägg till Rutin 8.2.1 Klagomål – PSL”, dokument daterat 2013-11-28, dnr 1.3-36408/2013. Se länken nedan sida 18, tredje kapitel och fotnot.

  http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2013/201324.pdf

  Är denna dokument en allmän handling jag som privatperson har rätt att ta del av eller ej?

  Tack för information på förhand!

  #14696

  Per Hagström
  Moderator

  Med tanke på att IVO:s rutin har ett diarienummer så kanske man kan se rutinen som en del av ett avslutat ärende, vilket skulle betyda att den är en allmän handling. Den kanske till och med är arkiverad, vilket innebär att den är allmän av det skälet.

  Samtidigt finns det här avgörandet där kammarrätten konstaterar att myndighetsinterna handböcker för ärendehandläggning inte är allmänna handlingar på grund av det så kallade biblioteksundantaget.

  Instruktion på intranät inte allmän handling

  Det är svårt att säga om rutinen skulle kunna omfattas av tillsynssekretess i någon del. Du får nog helt enkelt börja med att begära ut handlingen och se vad IVO säger. Du kanske redan har gjort det. Berätta gärna hur det gick!

  #16310

  Anonym

  Hej,

  Gäller detta biblioteksundantag även om man är part i ärendet? Har man inte även i detta fall rätt att ta del av myndighetens interna instruktioner och handböcker för ärendehandläggning? Jag hänvisar till förvaltningslagens partisyn 16 § och 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.

  #16314

  Per Hagström
  Moderator

  Jag tror inte att man kan hävda att en handbok har ”tillförts ärendet” på det sätt som avses i 16 § FL. Handboken innehåller inte sakuppgifter om det specifika ärendet utan ska vara ett stöd vi handläggning av alla ärenden i den aktuella ärendetypen. Men varför myndigheter över huvud taget vill undanhålla allmänheten handböcker av den här typen är en gåta för mig.

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
Svar till: Om allmänna handlingars offentlighet
Din information: