medieetik

I dag kan du vända dig till Allmänhetens Pressombudsman (PO) om du har klagomål mot en tidning eller en tidnings hemsida och till den statliga tillsynsmyndigheten Granskningsnämnden för radio och tv när det gäller sändningar i radio och tv.
Utgivarna arbetar för ett nytt och vidgat medieetiskt system. Ett system som stärker allmänhetens möjlighet till oberoende prövning av publicitet i alla medier oavsett publiceringsplattform.
Nils Funcke utredning om ett vidgat och stärkt medieetiskt system 2013-02-20
Advokat Peter Danowskys utredning
Utgivarnas framställan till regeringen om nytt medieetiskt system 

PO

Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON)

Allmänhetens Pressombudsman (PO) kan pröva publiceringar i tidningar som utkommer med minst fyra nummer per år. PO kan även pröva publiceringar på tidningars hemsidor.

För att PO ska kunna pröva en publicering på internet krävs antingen att det företag som ger ut nättidningen finns representerat i Pressens Samarbetsnämnd eller att nättidningen/hemsidan har anslutit sig till det pressetiska systemet.

Allmänhetens Pressombudsman kan inte pröva anmälningar som rör radio och tv.

PO tar emot anmälningar från enskilda personer som själva blivit omskrivna men företag, organisationer och myndigheter kan också anmäla en publicering.

PO prövar klagomål från enskilda personer som känner sig orättvist behandlade i pressen. För att PO ska pröva en anmälan krävs att anmälaren är utpekad (genom namn, bild eller andra identifierande uppgifter) med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om anmälaren och dennes personliga angelägenheter.

Anmälningar från företag, organisationer och myndigheter prövas som regel enbart i frågor om rättelse eller genmäle.

För att göra en anmälan till PO måste följande krav uppfyllas:

  • Artikeln ska ha varit publicerad i en tidning eller på en hemsida som finns representerad i Pressens Samarbetsnämnd eller som aktivt har anslutit sig till det pressetiska systemet.
  • Anmälaren ska vara personligen berörd av publiceringen.
  • Publiceringen ska ha skett inom tre månader från den dag anmälan inkom, om inte särskilda skäl föreligger.

Läs merhttp://www.po.se

Vem kan anmäla: http://www.po.se/om/vem-kan-anmaela

Så gör du en anmälan: http://www.po.se/om/sa-goer-du-en-anmaelan

Göra en anmälan: http://www.po.se/om/sa-goer-du-en-anmaelan/po-anmaelan

Från anmälan till beslut: http://www.po.se/om/fran-anmaelan-till-beslut

Tidskrifterna märker annonser

Sveriges Tidskrifter har antagit rekommendationer för märkning av annonser som är förvillande lika redaktionella texter, så kallad native advertising. I riktlinjerna anges bland annat att läsarna aldrig ska behöva tvivla på vad som är...

läs mer

Lagen, etiken och alternativen

Fejknyheter och alternativa medier. Vilken betydelse har medieetiken när tilliten till etablerade medier och samhällets institutioner brister? Vilken är den idealiska avvägningen mellan myndighetstillsyn och mediernas självprövning? Justitierådet Anders Eka, SVT:s...

läs mer

Från Utgivarna

Inläggen i "Öppenhetsforum" och "Utgivarforum" modereras inte i förväg  och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis
Inläggen i "Ur medieflödet"och "Utgivarna på twitter" modereras inte i förväg  och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis

Utgivarna på Twitter