PRESSMEDDELANDEN

(2015-05-20) Utgivarna anordnar och deltar i flera seminarier under politikerveckan i Almedalen den 29 juni - 1 juli 2015. I år handlar programpunkterna om hot mot journalister och mediehus, förhållandet mellan journalister och politiker samt om vem som granskar makten i framtiden.

(2015-05-07) Utgivarna lämnar nu in begäran till kulturdepartementet om att gå från nuvarande pressetiska systemet till ett nytt medieetiskt system.

(2015-04-17, UPPDATERAD) 20 april-4 maj - obs! förlängd svarstid - undersöker Utgivarna och opinionsinstitutet TNS Sifo hoten mot journalister och mediehus. Undersökningen bygger på en webbenkät som TNS Sifo skickar till drygt 460 chefredaktörer och ansvarig utgivare. Målet är att ta reda på hur många redaktioner som är utsatta för hot, våld och trakasserier. Årets enkät är en uppföljning av den studie Utgivarna genomförde i fjol, som visade att två av fem dagstidningar och varannan redaktion bland etermedierna hotats.

– Att vara med och arbeta fram ett nytt medieetiskt system är en rolig och viktig uppgift som var svår att motstå, säger Per-Anders Broberg.

Underkategorier