Vill du bli VD för Utgivarna?

Publicistorganisationen bildades 2012 av Sveriges Television, UR, Sveriges Radio, TV4, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. Vi har skapat ett nytt, gemensamt medieetiskt system och arbetar mot hot, hat och våld mot journalister. Vi värnar yttrandefrihet och den...

läs mer

En eftermiddag för: Pressfriheten

Det är viktigare än någonsin att vi kraftsamlar och står upp för pressfriheten. Därför samlas vi en eftermiddag den 3:e maj klockan 13.00. Programstarten kommer att vara 13.30 med Anne Lagercrantz från Utgivarna och SVT som konfrencier. Kom direkt efter lunch...

läs mer

Rekommendationer för AI-transparens från Utgivarna

Ett initiativ från Utgivarna med stöd av Nordic AI Journalism. Under vintern 2023/2024 samlades representanter från 13 svenska medieföretag för en workshopserie. Vår gemensamma kunskapsutveckling summerades genom ett antal rekommendationer på hur AI-transparens bör ta...

läs mer

Från Utgivarna

Öppenhet

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Du kan söka mer information på Allmän Handling. Klicka här för att komma dit.
Utgivarna är en intresseorganisation för medieföretag i Sverige.