Publicistorganisationen Utgivarna har valt en ny styrelse och Anne Lagercrantz till dess ordförande.
Under våren lanserar medlemmarna i Utgivarna en gemensam kampanj där skickliga journalister berättar om sina yrken”, berättar den nya ordföranden Anne Lagercrantz.


Utgivarna bildades 2012 med Tidningsutgivarna (TU), Sveriges Television, UR, Sveriges Radio, TV3 och Sveriges Tidskrifter som huvudmän. Ordförandeskapet roterar mellan organisationerna och nu efterträds Thomas Mattsson, som representerat TU och lett Utgivarna sedan 2020, som ordförande av Anne Lagercrantz.

Anne Lagercrantz, 49, är divisionschef för nyheter och sport på Sveriges Television och tidigare bland annat chef för Eko-redaktionen på Sveriges Radio samt chef för TV4 Nyheterna.
Den svenska mediebranschen är utmanad av allt från klåfingrig lagstiftning till konkurrens med globala jättar. Branschen måste också förhålla sig till en blixtsnabb teknisk utveckling och de nya etiska frågeställningar AI väcker. Jag är glad över denna unika organisation där vi kan samlas för att värna fri och oberoende journalistik”, säger Anne Lagercrantz om Utgivarna.
”Högt på Utgivarnas agenda finns fortsatt arbetet att skydda journalister mot hot och hat samt att locka fler unga att bli journalister.”

Som vice ordföranden valde årsmötet Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, Viveka Hansson, TV4, samt Thomas Mattsson, TU. Styrelsen består i övrigt av Anna CareborgJohan Taubert och Jessica Wenberg från TU, Hanna Stjärne från Sveriges Television, Cilla Benkö från Sveriges Radio, James Savage från Sveriges Tidskrifter, Margaretha Eriksson från UR samt Mathias Berg från TV4.

Mer info:
anne.lagercrantz@svt.se

I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende journalistiken. Medlemmar är Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4.

Utgivarnas styrelse: ”VÅR KOLLEGA EVAN GERSHKOVICH MÅSTE FRIGES”
Ny uppmaning från Utgivarna efter den ryska reaktionen: FRIGE EVAN GERSHKOVICH