Charlotta Friborg får 2021 års Mommapris för att i ett hårt debattklimat utöva sitt ansvariga utgivarskap med pondus och öppenhet.

Charlotta Friborg har lång och bred erfarenhet som journalist och publicist. Sedan 2017 är hon programchef och ansvarig utgivare för Riksnyheterna på Sveriges Television dit hon kom från Upsala Nya Tidning där hon var publisher. Hon har också ett förflutet som tidningschef på Östgöta Correspondenten.
I sin motivering för att ge Charlotta Friborg priset lyfter juryn fram hur hon öppet och pedagogiskt förklarar de överväganden som ligger till grund för sina beslut som ansvarig utgivare.
Så här lyder juryns motivering till varför Charlotta Friborg får Mommapriset 2021 och blir Årets Utgivare:

”I en tid när public service verkar i ett hårt debattklimat står Charlotta Friborg stadigt, med en lång publicistisk gärning i ryggen. Hon förklarar utgivarfrågor med pondus och trygghet. Både vid framgångar och misstag.
Genom att öppna upp redaktionen i dokumentärserien ”Den största nyheten” fick allmänheten en unik inblick i det journalistiska arbetet under pandemin. Det pedagogiska ansvar som Friborg tar i sin roll är föredömligt och inspirerande.”

Charlotta Friborg bidrar till att stärka utgivarskapets betydelse för den svenska tryck och yttrandefriheten som idag måste försvaras varje dag, säger Kerstin Brunnberg, Mommajuryns ordförande.
Mommapriset delas ut i samband med ett seminarium arrangerat av Utgivarna på Yttrandefrihetstorget på Bokmässan fredag den 24 september då också förra årets pristagare Nils Funcke tillsammans med chefredaktören och publicisten och chefredaktören Irena Pozar deltar i ett samtal om ansvarig utgivarskapet.

Mommapriset delas ut av Utgivarna till en person som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det är en person som lyfter fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare.
Mommaprisets jury består av Kerstin Brunnberg (ordf), Karin Olsson, Expressen, Tobias Regnell, Offside Press, Daniel Sandström, Albert Bonniers Förlag, och Anna Rastner, UR.

Foto: Stina Stjernkvist

 

SVENSKA PUBLICISTER: OMPRÖVA POLITIKEN FÖR ATT FÅ DAWIT ISAAK FRI
Manifestation för Gui Minhai