Jeanette Gustafsdotter möts av positiva reaktion från mediebranschen efter att hon utsetts till kulturminister efter Amanda Lind. Hennes långa och breda bakgrund inom medierna tolkas som en uppvärdering av mediefrågorna i kulturdepartementet.

Dagens media har samlat röster från ledande mediechefer :

Thomas Mattsson, styrelseledamot i Tidningsutgivarna där Jeanette Gustavsdotter tidigare var vd:
– Jeanette Gustafsdotter har jobbat på TV4 och varit vd för Tidningsutgivarna, så den nya kulturministern är väl förtrogen med mediepolitiken.

Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio:
– Jag känner henne som en varm förespråkare för ett starkt ”dual system” det vill säga ett starkt och brett public service sida vid sida med livskraftiga och starka kommersiella medier. Hon vet att vi alla har att hantera en stark konkurrens på en mediemarknad som inte är nationell längre utan global och digital.

Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter:
– Det är svårt att hitta någon som har en mer gedigen bakgrund för det här jobbet. Jeanette har både arbetat inom public service och har en stor kunskap om mediefrågorna och nu också från museilivet. Dessutom är hon jurist vilket jag tror är väldigt värdefullt eftersom många mediefrågor kommer att präglas av processer i EU framåt. Men framför allt kan hon våra frågor så det känns som ett jättebra val.

Hanna Stjärne,SVT:
– Jeanette Gustafsdotter har stor kunskap om medier och kulturarvsfrågor. Hon har stått upp för yttrandefriheten med kraft, förstår hotsituationen för journalister och betonar i dag verkligen vikten av att värna både ett starkt oberoende public service och starka privata medier.

Robert Olsson, vd för Utgivarna:
– När statsministern så tydligt har pekat ut public service som ett kärnområde tror jag att Jeanette Gustafsdotters kunskaper inom kommersiella medier och tidningsvärlden kommer att tillföra mycket för att stärka mediebranschen i allmänhet och tidningsbranschen i synnerhet.

RÅ kritiseras i Dawit Isaak ärende
Otillfredsställande EU-beslut