Branschorganisationen Utgivarna, som samlar Sveriges publicister inom press, radio och tv, är djupt oroade av det som framkommit runt mötet mellan Sveriges ambassadör i Kina Anna Lindstedt, den fängslade förläggaren och svenska medborgaren Gui Minhais dotter Angela Gui och ett antal personer som uppges vara kinesiska affärsmän.

Enligt Angela Guis vittnesmål från mötet ska det ha förekommit krav från kinesiska representanter på löften om att försöka tysta svenska mediers rapportering kring Gui Minhai. Angela Gui vittnar om utfästelser om att hennes far skulle kunna släppas om hon medverkade till att stoppa rapporteringen om fallet, en plan som den svenska ambassadören Anna Lindstedt ska ha stöttat. Ambassadören ska också ha lovat att gå ut i svensk tv och tala om de svensk-kinesiska relationernas ljusa framtid, be om ursäkt för ett inslag i ett svenskt satirprogram sänt i SVT samt en incident i Stockholm förra året då polisen avvisade kinesiska turister från ett vandrarhem.

Åklagare har nu valt att inleda en förundersökning om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt, och Anna Lindstedt är skäligen misstänkt. Oavsett vad som kommer fram under rättsprocessen, önskar Utgivarna redan nu att utrikesministern klargör hur Utrikesdepartementet ställer sig till pressfriheten som ett förhandlingsalternativ.

Utgivarna ser med oro på de allt svårare möjligheterna för journalister att rapportera från Kina och en rad andra länder i världen. Enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex sitter ett 60-tal journalister med olika bakgrund fängslade i Kina. Landets ledare arbetar också medvetet för att, till andra länder i Asien, exportera sin modell med censur, förtryck och övervakning av hur människor kommunicerar på nätet.

Anser UD det acceptabelt att i förhandling köpslå med pressfriheten?

Har detta, så vitt utrikesministern känner till, tidigare förekommit i relationerna med Kina eller andra stater?

Vilka signaler anser UD att Sverige sänder när en ambassadör påstår sig ha mandat att be om ursäkt å oberoende mediebolags vägnar?

Kommer utrikesministern eller UD att agera för att markera vikten av fria medier med anledning av de misstankar som väckts i samband Anna Lindstedts agerande?

Styrelsen för Utgivarna

Viveka Hansson, ordförande
Anna Körnung, Mitt i-tidningarna,
Casten Almqvist, TV4,
Cilla Benkö, Sveriges Radio,
Fredric Karén, Svenska Dagbladet,
Hanna Stjärne, SVT,
Helle Klein, Dagens Arbete,
Jan Helin, SVT,
Jeanette Gustafsdotter, TU–Medier i Sverige,
Sofia Wadensjö Karén, UR,
Thomas Mattsson, Expressen och
Unn Edberg, Tidningen Vi

Utgivarpodden #6: Ole Isak Mienna, Sameradion
Utgivarpodden #7 – Lena K Samuelsson