Journalister på plats i samband med en fackelmanifestation vid Karl XII:s staty i Stockholm kände sig otrygga och utan stöd från närvarande poliser när nazister från Nordiska motståndsrörelse (NMR) hindrade journalister i deras yrkesutövande.
Konsekvensen blev att journalisterna lämnade platsen och därmed uteblev nyhetsbevakningen av vad såväl Alternativ för Sverige som Nordisk motståndsrörelse ägnade sig åt under manifestationen.
”Det är mycket beklämmande och helt oacceptabelt. Journalister måste utan inskränkningar ges möjlighet att fullfölja sina uppdrag” säger Utgivarnas vd Robert Olsson i en kommentar.

Enligt en av reportrarna på plats, tidningens Syres reporter Daniel Vergara, så var polisens agerande det värsta bemötande han varit med om vid liknande tillfällen.
När en ledande nazist konfronterande honom med en rad nedsättande ord som ”antivit” och ”Sverigefientlig” och dessutom bad honom lämna platsen blev det omöjligt för honom att jobba vidare utan ett aktivt stöd från polisen. ”Ni får lösa detta själva” sa polisen som stod bredvid.
En fotograf och reporter från tidningen Expo, som också konfronterades på plats av nazister, uppfattade på motsvarande sätt, och av en annan polis, bristande stöd och förståelse för att de var där för att göra sitt jobb.
Samtliga tre journalister lämnade sitt bevakningsuppdrag när nazisterna upprepat exponerade sitt våldskapital mot dem.
Expos reporter Erik Glaad och Syres reporter Daniel Vergara menar båda att polisens undfallande hållning inför de hot de båda utsattes för bidrog till att situationen eskalerade och gav de hotande nazisterna självförtroende att fortsätta sina angrepp på medierepresentanterna. Det faktum att journalisterna på plats bar pressvästar och inför manifestationen pratat med polisen gjorde ingen skillnad vad gäller respekten för det jobb de var där för att utföra.

Vid två tillfällen i somras i samband med klimatmanifestationer hindrades utsända medieföreträdare från att göra sitt jobb – vid ett tillfälle frihetsberövades en SVT-fotograf i tio timmar av polisen i samband med en demonstration.
”Det finns en oroande upprepning i polisens agerande, och det är uppenbart att poliser på plats inte förmår att lösa ut spända situationer så att journalister kan utöva sin grundlagsfästa profession”, säger Robert Olsson.

Utgivarna har vid flera tillfällen sökt polisen för en kommentar.

 

 

Journalister på Engströms lista över ”landsförrädare” ”EN SKARP SIGNAL OM ALLVARET I HOTEN MOT OSS JOURNALISTER”
UTGIVARNA VÄLKOMNAR LAGRÅDSREMISS