Pressmeddelande från
Utgivarna 2 februari 2022

STEG I RÄTT RIKTNING
Att utredningen ”En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner” föreslår att hot mot journalister och den fria åsiktsbildningen ska ligga till grund för ”särskild straffskärpningsgrund är mycket välkommet.

– Hot och hat är sedan lång tid ett växande problem för redaktionella medarbetare och är utöver de personliga konsekvenserna för medarbetare ett otyg som har direkt påverkan på den svenska demokratin, säger Robert Olsson, vd för branschorganisationen Utgivarna.

– Utredningen visar på lyhördhet inför det här samhällsproblemet och ger politikerna ett bra underlag för att fatta beslut som ger rättsväsendet ytterligare ett verktyg för att kunna straffa personer som hotar det journalistiska arbetet och därmed begår demokratibrott.

Utredningen föreslår att ”straffskärpningen ska gälla vid ”brott som begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik.”
En omfattande studie som gjordes vid Lunds universitet 2021 visar på konsekvenserna av de hot- och hatangrepp som drabbar redaktionella medarbetare:

  • En stor andel journalister upplever att de utsatts för hot och hat i samband med sitt yrkesutövande.
  • Det är vanligast att hot och hat utgör förolämpning eller förtal, följt av ofredande eller olaga hot.
  • Ämnesområdena migration, diskriminering, kriminalitet och jämställdhet upplevs generera mest hot och hat.
  • Många journalister har utsatts för hot och hat i en omfattning som påverkar hälsan negativt. Många journalister har anpassat eller avstått från att rapportera om ett ämne för att undvika hot och hat.
  • Förtroendet för rätten och dess förmåga att ta tillvara journalisternas intressen som brottsoffer är lågt.

Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. Medlemmar är TU-medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4. (utgivarna.se)

För ytterligare information, kontakta:
Robert Olsson, vd, Utgivarna
070 6615087

robert.olsson@utgivarna.se

 

 

 

 

Coronapandemin: DIGITALA UTFRÅGNINGAR FÖRSVÅRADE GRANSKNINGAR
TVÅ NYA DOMAR EFTER HOT MOT JOURNALISTER