Två domar i närtid slår fast att det är speciellt allvarligt när hot riktas mot journalister.
– Många år av opinionsarbete från en samlad mediebransch börjar ge resultat, säger Utgivarnas vd, Robert Olsson, i en kommentar.

Den ena domen handlar om en person som på Twitter la ut en bild där en pistol riktas mot huvudet på SVT:s programledare Cecilia Gralde. Tingsrätten kom i det fallet till den märkliga slutsatsen att fria personen – en dom som Hovrätten nu korrigerade genom att slå fast att brottet är extra allvarligt eftersom det syftar till att påverka den fria åsiktsbildningen.”
I en annan dom dömdes en 25-årig man för olaga hot mot en reporter på SVT Väst som var i Borås för att utöva sitt reporteryrke.
– Det är för tidigt att tryggt landa i att de här domarna är ett uttryck för en annan syn på hot mot journalister, men vi har under det senaste året sett andra domar i samma riktning som pekar åt samma håll, säger Robert Olsson.

Han tänker blanda annat på den nazist som tidigare i år dömdes för olaga hot mot Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete, journalisten Maria Ripenberg och Advokatsamfundets tidigare generalsekreterare Anne Ramberg. Också där argumenterade rätten att hans agerande är att betrakta på som ett hot mot demokratin.
Också den man som dödshotade Sveriges Radios korrespondent Alice Petrén fälldes för olaga hot i en dom förra året.

I februari presenterade utredningen ”En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner” och i den föreslås att hot mot journalister och den fria åsiktsbildningen ska ligga till grund för ”särskild straffskärpningsgrund”.
– Utredningen argumenterar väl och lägger fokus på rätt saker, frågan är om det är tillräckligt. Mycket talar för att den straffskärpning som blir en konsekvens av utredningen innebär att i stället för att en person som hotar en journalist får tre månader i fängelse så får vederbörande fyra månader, eller får böta 7 500 kronor i stället för 5 000 kronor, säger Robert Olsson som ändå menar att utredningen kan ses som ytterligare ett steg i rätt riktning för att juridiskt slå fast att journalister i tjänst utövar ett demokratiarbete.
Utredningen som föreslår straffskärpning vid hot mot vissa samhällsnyttiga funktioner är ute på remiss till den 18 maj.

STEG I RÄTT RIKTNING
EU-KLART OM DSA - MEN OTILLRÄCKLIGT