Camilla Jonsson är chefredaktör och ansvarig utgivare på Realtid Media. I den rollen har hon i praktisk handling fullföljt tryckfrihetens intentioner genom sina publicistiska beslut som ansvarig utgivare trots hot om miljonskadestånd.

Så här lyder juryns motivering till varför Camilla Jonsson får Mommapriset 2022 och blir Årets Utgivare:

Camilla Jonsson vägrar vika sig för krafter som vill stoppa granskande journalistik. När Realtids ansvariga utgivare och två frilansjournalister stämdes på mångmiljonbelopp från Storbritannien underminerades den svenska tryckfrihetslagstiftningen och journalistikens frihet. 

Genom sitt goda exempel värnar hon reportrarnas integritet och bildar opinion mot den skadliga förtalsturismen.”

Camilla Jonsson har en lång publicistisk bakgrund. Utöver det nuvarande jobbet som chefredaktör och ansvarig utgivare på Realtid Media har hon tidigare bland annat varit redaktionschef på Sydsvenska Dagbladet, chefredaktör för tidskriften Chef och redaktionschef för di.se.  

  • Mommapriset ger ny energi till oss, och sätter ljus på att journalister utsätts för hot. Stämningshotet var förstås skrämmande, men för mig som utgivare var det ändå ett enkelt beslut. Det finns två frågor som jag alltid ställer mig när det gäller knepiga utgivarbeslut. Är det här sant? Är det relevant? Det var i det här fallet väldigt enkelt att svara ja på båda. Så vi körde.

Camilla Jonsson och Realtid har under lång tid levt under ett konstant hot att till dyra rättegångskostnader tvingas försvara en relevant granskning av företaget Eco Energy World och huvudägaren Svante Kumlins affärsmetoder. Genom att föra talan mot Realtid i brittisk domstol har Svante Kumlin kringgått den svenska modellen att ställa ansvarig utgivare till svars för publiceringar.

  • Det känns logiskt att Camilla Jonsson, som ansvarig utgivare på Realtid får årets pris för att i denna tid givit allmänheten rätt att ta del av oberoende journalistik och därmed också hävdat det regelverk som nu kräver ett konkret försvar i form av att publicera det sanna och relevanta, sägerKerstin Brunnberg, Mommajuryns ordförande.

Att Realtid och journalisterna där tvingas försvara sig i ett annat land och i ett annat rättssystem, står i strid med den svenska modellen med ett ensamansvar.
EU-kommissionen har lagt ett förslag för att motverka dessa så kallade munkavleprocesser som är vad Realtid drabbats av i Storbritannien. EU-kommissionens initiativ handlar om få stopp på rättsliga processer vars enda syfte är att tysta eller skrämma journalister till tystnad. Camilla Jonsson och Realtid lät sig inte tystas.

Mommapriset delas ut i samband med ett seminarium arrangerat av Utgivarna på Bokmässan scen G under rubriken Komma till tals! fredag den 23 september klockan 10.00 där också publicisterna Thomas Mattsson och Christofer Ahlqvist deltar i ett samtal om ansvarig utgivarskapet kopplat till årets valrörelse.

Mommapriset delas ut av Utgivarna till en person som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det är en person som lyfter fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare. Mommaprisets jury består av Kerstin Brunnberg (ordf), Karin Olsson, Expressen, Tobias Regnell, Offside Press, Daniel Sandström, Albert Bonniers Förlag, och Anna Rastner, UR.

För ytterligare information, kontakta:
Kerstin Brunnberg, juryns ordförande: 070–5985017
Robert Olsson, vd Utgivarna: 070–6615087, robert.olsson@utgivarna.se

 

EU-KLART OM DSA - MEN OTILLRÄCKLIGT
PARISA LILJESTRAND NY KULTURMINISTER