Det är Reportrar utan gränser (RSF) som hänvisar till officiella källor i USA och uppgifter om att Ryssland har upprättat en dödslista på personer som ska dödas. Däribland ska det finnas journalister.
– Vi känner till väl till de ryska metoderna. Journalister är regimens främsta mål. Det såg vi till exempel när Krim annekterades 2014 och i de territorier som då, med stöd av Ryssland, ockuperades av Donbass-separatisterna. Under konflikten i Donbass, 2014-2016, dödades tio ukrainska journalister, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Reportrar utan gränser riktar en uppmaning till såväl Ryssland som Ukraina att respektera de internationella åtaganden som finns vad gäller skydd av journalister i väpnade konflikter. Och om det finns ukrainska journalister som behöver skydd uppmanas länder med ambassader i landet att ge dessa asyl om de behöver lämna landet.

I Ryssland blir det allt svårare att bedriva journalistik. Med hänvisning till den ”särskilda operation” som är beteckningen för invasionen av grannlandet så är redaktioner nu tvingade att endast använda sig av data från officiella källor. Medier som bryter mot detta riskerar åtal för spridande av falsk information.
Flera oberoende medier i Ukraina har under senare tid utsatts för cyberattacker – allt i syfte att försvåra spridandet av relevant journalistik.

Nils Funcke om myndigheterna under pandemin: ”… visat en osannolik kreativitet för att förhindra eller fördröja utlämnandet av uppgifter”
UTGIVARNA STÖTTAR KYIV INDEPENDENT