Pressmeddelande från Utgivarna 28 november 2017

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Print Friendly

Daniel Poohl, Expo, Årets utgivare 2017

Mommapriset 2017 tilldelas Daniel Poohl, utgivare för tidningen Expo ”För ett modigt och oförtröttligt utgivarskap i demokratins tjänst, som konsekvent och till allas gagn granskat och belyst det öppna samhällets fiender.”

– Daniel Poohl har som ansvarig utgivare under lång tid navigerat i de svåraste av publicistiska vatten- och han gör det med mod, konsekvens och sunt förnuft, säger juryns ordförande Eva Hamilton.

”Mommapriset – Årets utgivare” delas ut av föreningen Utgivarna till den som juryn ansett bäst företrätt och bidragit till att lyft fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare för den publicistiska verksamhet som faller in under yttrandefrihetsgrundlagarna.

Personen ska ha visat att han eller hon i sitt dagliga arbete tar sitt publicistiska ansvar, bidrar till att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning.

– Jag ser priset som ett erkännande för vårt sätt att göra journalistik. Det betyder mycket i en tid när allt fler aktörer försöker sprida enkelsidig propaganda i journalistik skrud, säger Daniel Poohl.

Margareta Momma (1702- 1772) som fått ge namn åt priset var en av Europas första kvinnliga redaktörer och utgivare. Hon tog strid mot tidens rådande ordning och framförde ”avancerade åsikter i upplysningstidehvarfvets anda”. (Svenskt biografiskt handlexikon).

Tidigare pristagare; Thomas Mattsson, Expressen 2015 och Anna Lith, Folkbladet 2016.

Om Utgivarna

Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende journalistiken. Medlemmar är: TU-medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4-gruppen.

Bevakning av rättegångar
Hoten mot publicistisk verksamhet ökar