Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i målet om de tjänster Telia erbjuder som ensidigt gynnar globala nätjättar. Domen visar att Telia brutit mot principerna om ett öppet internet.

Telia samarbetar intimt med Facebook och andra globala giganter och ger dem fördelar. Om kundens surfpott tar slut, släpper Telia fram de sociala mediejättarna – däremot går det inte att ta del av svenska medieföretags hemsidor. Agerandet strider mot reglerna om nätneutralitet, som säger att all internettrafik ska behandlas lika.

Regleringsmyndigheten PTS beslutade redan i december 2016 att Telia skulle upphöra med tjänsten. Telia överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Och i dag har de alltså meddelat dom i frågan.

Vi kommer att analysera domen djupare, men i grunden är vi glada för förvaltningsrättens dom. Telia har genom sitt agerande bidragit till att stärka den dominerande ställning som aktörer som Facebook redan har, på bekostnad av svenska medieföretag.

Vi beklagar att processen tagit så lång tid och det är anmärkningsvärt att Telia fortsatt i flera år, trots att de har fått nej tidigare. Men det är positivt att vi nu har besked från samhället att internet ska vara lika för alla. Vi hoppas nu att Telia snarast upphör med sitt agerande.

Utgivarna

Mediedebatter på Bokmässan
Utgivarpodden #1: Anna-Karin Thorstensson, SVT