EBU utesluter det belarusiska public service-bolaget. Det är en direkt konsekvens av bolagets
agerande när det gäller journalisten Raman Pratasevitjs tillfångatagande.

EBU skriver i sin motivering till beslutet att upphäva BTRC:s medlemskap att organisationen alltsedan valet i augusti 2020 haft ögonen på hur företaget skött sitt uppdrag.
Och att EBU:s strävan och försök att skydda bolagets oberoende har nått till vägs ände. Av avgörande betydelse blev publiceringen av Raman Pratasevitjs ”erkännande” – en video som uppenbart har föregåtts av tvång och tortyr.
”Med anledning av denna exceptionella händelse har styrelsen inget annat val än att föreslå att BTRC:s medlemskap i EBU upphävs.”
Bolaget har två veckor på sig att överklaga uteslutningen.
Länk till EBU:s sida där beslutet motiveras: EBU – EBU Executive Board agrees to suspension of Belarus Member BTRC

EXEMPELLÖST
Nytt redaktionellt intrång