EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet har enats om formuleringarna i nya digital services act (DSA).
Lagen är tänkt att innebära en ny verklighet inom unionen vad gäller bland annat hatiskt eller olagligt innehåll på sociala medier och riktad annonsering. Bland annat.
EU kommer på ett helt nytt sätt att kunna sätta tryck på företag som Facebook, Google, Twitter, Instagram och Snapchat och hålla dem ansvariga för innehållet på deras plattformar.
EU:s ledning menar att syftet med den nya lagen är att skydda privatpersoner mot stora techjättar.

– Med DSA hjälper vi till att skapa en säker och ansvarsfull onlinemiljö. Plattformar bör vara öppna för sina beslut om innehållsmoderering, förhindra att farlig desinformation blir viral och undvika att osäkra produkter erbjuds på marknadsplatser, kommenterade Margrethe Vestager, EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor, till EU-kommissionens webbsajt

Utgivarna har tillsammans med en enad svensk mediebransch arbetet för att stärka ansvarig utgivarskapet i förhållande till de stora techjättarna.
Överenskommelsen, som ännu inte finns tillgängligt i ett samlat dokument, tar inte höjd för mediebranschens krav. Så t.ex. kan dubbelprövning av grundlagsskyddat material fortfarande ske. Något förvarningssystem om ambitionen att ta bort publicerat material finns inte heller med i överenskommelsen.
Tidningsutgivarna skriver i en kommentar att det saknas konkreta verktyg för utgivare i syfte att ytterligare stärka sin ställning mot plattformarna:
”Medieföretag får varken särställning eller omfattas av beteckningen Betrodda anmälare avseende plattformarnas villkor, men pressfrihet, mångfald etc. ska vara i åtanke när villkor tillämpas.”

 

TVÅ NYA DOMAR EFTER HOT MOT JOURNALISTER
Utgivarna positiv till skärpta straff för hot och hat mot journalister