En kvinna som offentligt hotade GP-journalisten Michael Verdicchoo efter att han och tidningen granskat djurrättsgruppen Djurfront friades av tingsrätten för anklagelsen om olaga hot.

I ett kommentarsfält på Facebook, där reaktioner från en postning av en ledande person inom Djurfront publicerades, skrev den åtalade kvinnan följande: ”Verdicchios dick bör skäras av och matas till han kväva”.

Den friade domen kritiseras av GP:s chefredaktör Christofer Ahlqvist:
– Det är märkligt at det inte blir fällande dom när man i domen till och med skriver att det är förståeligt att vår reporter uppfattat kommentaren som hotfull. Om det trots det inte anses vara olaga hot frågar man sig hur långt det egentligen måste gå för att någon skall fällas för hot mot en journalist, säger han i en kommentar i den egna tidningen.

Också Svenska journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert uttrycker besvikelse över vad Södertörns tingsrätt kom fram till:
– Domen är ett hån mot alla journalister som dagligen blir utsatta för hot. Det är allvarligt och provocerande, säger Ulrika Hyllert till GP.
Huvudskälet till att kvinnan friades från anklagelsen om olaga hot är enligt domen att kommentaren skrivits i ett kommentarsfält och inte skickats till målsäganden själv.
I våras fälldes en man för olaga hot riktat mot Sveriges radios korrespondent Alice Petrén och i domskälen slås fast att tingsrätten ser det som ”extra allvarligt” eftersom det riktades mot en journalist.

Hat och hot mot redaktionella medarbetare är ett växande problem. Till det problemet skall också adderas det faktum att enligt en stor enkätundersökning som gjordes vid årsskiftet, så är också journalisters tilltro till att samhället förmår tillvarata journalister intressen som brottsoffer mycket lågt.

I januari 2022 kommer den av regeringen tillsatta utredningen om förstärkt straffrättsligt skydd för ”utövare av samhällsviktiga funktioner” att presenteras. Utredningen förväntas föreslå ökat skydd för bl.a. journalister.

 

"Plattformsbolagen åker snålskjuts på att redaktionellt förtroendeskapande material genom länkning bidrar till plattformarnas värdehöjande – utan någon ersättning till ursprungskällan."
KRAV FRÅN USA: FRIGE DAWIT ISAAK