En tweet med budskapet ”Dra åt helvete” i kombination med en bild på ett vapen riktat mot en skärm med en tydligt identifierad programledare friades från olaga hot.
Göteborgs tingsrätt var inte enig i beslutet att fria den 40-åriga kvinnan som misstänktes för olaga hot. Rådmannen och en nämndeman ville fälla vilket indikerar att domen kommer att tas upp i högre rättsinstans.

I domskälet står bl.a. att ”vare sig text eller bild uttrycker var för sig, eller i ett sammanhang, något uttryckligt uttalande som kan uppfattas som ett hot”.
På Aftonbladet Debatt skriver SVT Nyheters programchef Charlotta Friborg att ”för mig är det tveklöst ett hat mot en journalist och mot journalistiken”.
Charlotta Friborg menar att med den tolkningen så öppnas ett fält ”för en rad sätt att hota journalister utan risk för påföljande dom”.

I ett annat nyligen uppmärksammat fall friade Södertörns tingsrätt en kvinna som i sociala medier skrivit att en GP-reporters ”dick bör skäras av och matas till han kväva”.
I januari 2022 kommer den av regeringen tillsatta utredningen om förstärkt straffrättsligt skydd för ”utövare av samhällsviktiga funktioner” att presenteras. Utredningen kommer att föreslå ökat skydd för bl.a. journalister.

Utgivarnas ledning har haft möten med bl.a. Riksåklagaren och påtalat oro över att domstolsväsendet inte tagit den ökande hotbilden mot redaktionella medarbetare på allvar. Ett nytt möte är inplanerat, och då också med en så kallad ”demokratiåklagare”.

 

Mats Svegfors utreder mediestödet
Kan uteslutas ur det medieetiska systemet