I dag bildades organisationen för ett nytt utvidgat medieetiskt system. Det innebär att Pressombudsmannen nästa år kommer att byta titel till Medieombudsmannen och att granskningen av medierna kommer att bli mer heltäckande och lättare att förstå.

På ett möte med företrädare för branschorganisationer, medieföretag, Journalistförbundet och Publicistklubben instiftades i dag Medieetikens förvaltningsorgan. Bakom det anonyma namnet ryms en viktig utvidgning och efterlängtad förändring för granskningen av medierna.

Det system som finns i dag har luckor – till exempel går vissa publiceringar på nätet inte att anmäla – och det är splittrat mellan Pressombudsmannen och statliga Granskningsnämnden. Den nya Medieombudsmannen ska pröva alla mediers publiceringar när det gäller den enskildes integritet, oberoende av publiceringsplattform, dvs även radio- och tv-sändningar och etermediers webbpubliceringar.

– Det kommer att bli betydligt lättare att förstå var man ska anmäla och vad man kan anmäla, säger Robert Aschberg, ordförande för den nybildade föreningen.

Huvudmän för det nya utvidgade systemet är TU-medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, SVT, SR, UR, TV4, Journalistförbundet och Publicistklubben. Det nya systemet vilar på en över hundra år gammal tradition av publicistisk självreglering genom nuvarande Pressens opinionsnämnd och Pressombudsmannen. Det nya systemet ska börja sin verksamhet år 2020.

– Det här är en historisk milstolpe för det medieetiska systemet och stärker trovärdigheten för ansvarstagande medier. Men framförallt är det här en seger för allmänheten och den som anser sig orättfärdigt drabbad av något medierna publicerat, säger Viveka Hansson, ordförande för branschföreningen Utgivarna och ansvarig utgivare på TV4.

På bilden styrelsen för Medieetikens Förvaltningsorgan, från vänster: Cilla Benkö, Sveriges Radio, Ulrika Hyllert, Journalistförbundet, Casten Almqvist, TV4, Hanna Stjärne, SVT, Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, Sofia Wadensjö Karén, UR, Jeanette Gustafsdotter, TU – Medier i Sverige, Robert Aschberg, Publicistklubben. Foto: Peter Knutson/TV4

Utredningsförslag bäddar för Medieombudsmannen
Spara e-postloggarna för evigt!