Domen mot nazisten som hotat tre opinionsbildare står sig också i Hovrätten. Den 56-årige mannen dämdes i tingsrätten till sex månades fängelse för att trakasserat och hotar Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete, journalisten Maria Ripenberg och Advokatsamfundets tidigare generalsekreterare Anne Ramberg. Svea hovrätt har nu fastställt domen och mannen döms för hets mot folkgrupp.

Mannen är aktiv inom Nordiska motståndsrörelsen, NMR och i domskälen framhålls att det är en försvårande omständighet att han uttryckt hoten mot journalister vilket gjorde att rätten såg hans agerande också som ett hot mot demokratin.
– För mig som länge kämpat för att samhället ska se på hot och hat mot oss journalister på stort allvar, så känns detta som en milstolpe, säger Helle Klein i en kommentar i Dagens Arbete.

Kan uteslutas ur det medieetiska systemet
RÅ kritiseras i Dawit Isaak ärende