Hoten mot journalister och publicistisk verksamhet ökar.

Det framgår av föreningen Utgivarnas hotundersökning 2017.

– Ökningen är illavarslande. Men undersökningen visar också att medierna i stor utsträckning står emot försöken att påverka publiceringar, säger föreningens vd, Nils Funcke i en kommentar.

Kriminella gäng, IS-krigare, nazistiska nästen, högerextremister, bedragare, mc-klubbar, ekonomiska brottslingar, autonoma grupper, ungdomsgäng, näthatare …

Listan över grupper och enskilda som på olika sätt och i olika grad utgör ett hot mot enskilda och bedriver en samhällshotande verksamhet kan göras lång. Det är också en lista över de senaste årens verksamheter som kartlagts och granskats i svenska medier.

Publiceringarna har ett pris.

– Enligt Utgivarnas årliga undersökning svarar tre av fyra chefer och ansvariga redaktörer vid svenska medier att hoten och trakasserierna ökar. De som utsatts för hot har ökat från 31 till 38 procent och de som utsatts för allvarliga trakasserier har gått från 33 till 43 procent, säger Nils Funcke.

Hoten kommer främst från enskilda som är missnöjda med en publicering. Näst vanligast är hot från olika högerextrema organisationer men även hot från kriminella gäng och djurrättsaktivister förekommer.

Trots ökningen av hot och trakasserier visar undersökningen att redaktionerna och medarbetarna i stor utsträckning står emot otillbörlig påverkan trots att hoten skapar oro och kräver ändrade rutiner.

– En försiktigt optimistisk sammanfattning av undersökningen är att ökningen av antalet försök att styra och påverka publicistisk verksamhet inte fått motsvarande utdelning.

Eller som en av de intervjuade svarar i undersökningen: ”Det är viktigt att vi inte låter mörka krafter ta överhanden så att vi backar i de rent publicistiska besluten” och ”Vi kan gärna tänka en eller två gånger inför publiceringen, men inte låta rädslan styra”.

Trots många undersökningar av skiftande kvalitet krävs ökad kunskap om hoten mot medier och även andra yrkesgrupper som fullgör samhällsviktiga funktioner. För att åtgärderna ska bli effektiva och inte bli mer långtgående än nödvändigt och riskera att inskränka grundläggande rättigheter krävs en helhetsbild.

– Regeringen bör ta initiativet till en undersökning som på vetenskaplig grund kartlägger och analyserar vilka yrkesgrupper som hotas, av vem och hur hoten framförs, menar Nils Funcke.

För frågor kontakta:

Nils Funcke, 072 563 38 64, e-post: nils.funcke@utgivarna.se

Fotnot

Undersökningen genomfördes i mars – april 2017 och avser de föregående tolv månaderna. Sammanlagt besvarades enkäten av 123 redaktionellt ansvariga vilket innebär en svarsfrekvens på 42 procent. Undersökningen har genomförts av Kantar-Sifo.

Undersökningen kan laddas ned här Rapport hot och trakasserier okt 2017.

Huvudmän för Utgivarna är: TU-medier i Sverige, TV4, Sveriges Tidskrifter, SR, SVT och UR

Daniel Poohl - Årets utgivare 2017
Utgivarna får ny vd