Mats Svegfors, före detta vd för Sveriges Radio och med ett långt förflutet som chefredaktör på Svenska Dagbladet har fått regeringens uppdrag att utreda det framtida mediestödet.
Det nu gällande press och mediestödet, som har EU-kommissionens godkännande fram till 2023, ska ersättas med ett annat stöd – formerna för detta skall utredas och Mats Svegfors ska föreslå förändringar  som enligt kulturministern Amanda Lind ska bidra ” till bra villkor och ge förutsättningar för oberoende och lokalt förankrad nyhetsförmedling i hela landet”.
I uppdraget ingår att Mats Svegfors ska söka förslag som har en bred politisk förankring.
Vid sidan av mediestödsutredningen ska finansdepartementet utreda frågan om att göra momsundantag för nyhetstidningar. Ett förslag som har väckts av branschorganisationen Tidningsutgivarna.

Förutom sin publicistiska bakgrund har Mats Svegfors också varit landshövding, utredare och politiskt engagerad.

Manifestation för Gui Minhai
Hård kritik mot friande dom