Thomas Mattsson valdes till ordförande för två år framåt vid Utgivarnas årsmöte.
”Det är ett viktigt uppdrag i en intensiv tid för mediebranschen”, säger Thomas Mattsson.

 

Thomas Mattsson identifierar snabbt de frågor som för Utgivarnas del ska prioriteras i nutid:
– Två frågor står högst på agendan: EU:s förslag om digital lagstiftning och att samhället bättre än idag skyddar journalister från hot och hat”.
I samband med att Thomas Mattsson, som också är Senior Advisor på Bonnier News samt tf vd för Tidningsutgivarna, valdes till ordförande för de kommande två åren valdes också Hanna Stjärne, vd för SVT, Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter, och Viveka Hansson, programdirektör på TV4, till vice ordföranden och ingår alla i styrelsens presidiet.

”Utgivarna är en unik sammanslutning av publicister, från public service till börsnoterade bolag, som samverkar om det gemensamma: som hur vi bäst ska säkerställa en fri och oberoende journalistik, stötta ett medieetiskt system och skapa fora för diskussioner om allt från EU:s upphovsrättsdirektiv till en hur vi säkrar utgivning trots försök att stoppa densamma”, säger Thomas Mattsson.

Utgivarna är publicistorganisationen som sedan 2012 samlar Sveriges Television, Sveriges Radio, UR, TV4, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna för att driva mediefrågor som är gemensamma för Utgivarnas medlemmar.

I samband med årsmötet valdes följande personer till medlemmar i Utgivarnas styrelse:
Ordinarie:  Christofer Ahlqvist, TU (nyval, tidigare suppleant)
Thomas Mattsson, TU, Anna Careborg, TU, Jessica Wennberg, TU, Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, Helle Klein, Sveriges Tidskrifter, Hanna Stjärne, SVT , Anne Lagercrantz, SVT, Cilla Benkö, SR, Sofia Wadensjö Karén, UR, Casten Almqvist, TV4, Viveka Hansson, TV4.

Suppleanter: Mikael Nestius, TU, Johan Taubert, TU (nyval för TU, tidigare Sveriges Tidskrifter), Mimmi Karlsson-Bernfalk, TU, Kalle Sandhammar, TU (nyval), Ann Henriksson, Sveriges Tidskrifter (nyval), Martin Kroon, Sveriges Tidskrifter (nyval), Andreas Bedinger, SVT, Charlotta Friborg, SVT, Björn Löfdahl, SR, Margaretha Eriksson, UR (nyval) , Åsa Sjöberg, TV4, Johanna Thulin, TV4.

Sedan den 1 mars är Robert Olsson vd för Utgivarna.

För ytterligare information kontakta
Thomas Mattsson, ordförande Utgivarna, 070-728 82 53 eller thomas.mattsson@tu.se
Robert Olsson, vd Utgivarna, 0706 615087 eller robert.olsson@utgivarna.se

 Stockholm 20210426

 

 

 

 

Svenska medier i Europatopp
Efter alla hot: journalister får stärkt juridiskt skydd