Uttalande från Utgivarnas styrelse med anledning av domen mot Gui Minhai.

Den svenskkinesiske förläggaren Gui Minhai har enligt ett pressmeddelande från domstolen i staden Ningbo, utanför Shanghai, dömts till tio års fängelse. Enligt pressmeddelandet döms han för att ha tillhandahållit information till främmande makt.

Utgivarna vill kraftigt markera mot att domen fallit utan att Gui Minhais anhöriga, svenska myndigheter eller media fått någon information eller insyn i processen.

Utgivarna, som samlar Sveriges publicistiska organisationer, har tidigare protesterat mot Kinas brist på öppenhet inom landet. Kina placerar sig som nummer 177 av 180 länder på Reportrar utan gränsers (RUG) Pressfrihetsindex för 2019. Kina försöker också påverka rapporteringen utanför landets gränser genom olika påtryckningar och hot. I Sverige har publiceringar kritiserats, medieföretag anklagats för att vara partiska och enskilda journalister pekats ut.

Utgivarnas styrelse

Markera kraftigare mot Kinas försök att påverka pressfriheten
Krav på lagändring med anledning av HD:s dom