(2015-08-20) Åklagarens beslut om husrannsakan på Aftonbladet vandrade hela vägen genom rättsväsendet och upp till Högsta domstolen för ett slutligt avgörande.

Då ställs frågor om inte polisens begäran kunnat lösas på ett annat sätt.

Åklagaren har ju påpekat att hon nöjer sig med omaskerade pappersutskrifter av de aktuella bilderna. Och Aftonbladets publisher Jan Helin har ju sagt sig vara villig att visa polisen omaskade bilder bara uppgiftslämnaren samtycker och källskyddet inte äventyras.

Mitt svar är nej. Det var rätt att ta åklagarens beslut till Högsta domstolen.

När väl åklagaren fattat beslut om husrannsakan på Aftonbladet skulle det nämligen kunna få allvarliga konsekvenser om Aftonbladet under den processen gått åklagaren till mötes. Inte minst med tanke på hur själva beslutet om husrannsakan formulerats.

Då hade vi i dag suttit med ett åklagarbeslut, ett tingsrättsbeslut och ett hovrättsbeslut som sa att husrannsakan var ok.

Den som tipsar medier har rätt att vara anonym. Det är en förutsättning för att medierna ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Att skydda källor och uppgiftslämnare som vill vara anonyma är alltså ett absolut och ovillkorligt åtagande. Att röja en källa är ett grundlagsbrott.

Att acceptera åklagaren och domstolens beslut utan att begära överprövning hade varit att acceptera att källskyddet inte kunde garanteras.

Tack vare att Aftonbladet tog frågan hela vägen till HD är rättsläget bättre. Högsta domstolen har slagit fast att åklagarens beslut om husrannsakan på Aftonbladet saknade lagstöd.

Därför var det bra att HD fick pröva husrannsakan på Aftonbladet.

Högsta domstolen konstaterar också följande i sitt beslut:

• Domstol bör pröva husrannsakan hos den som har tystnadsplikt.

• Företrädare för mediehus ska ha rätt att närvara vid framtagande av information som domstolen beslutat om.

• Det saknar betydelse för bedömningen att den som gör husrannsakan inte kan förvänta sig missbruka eventuellt skyddad information.

• Regelverket innebär att det i allmänhet lär vara uteslutet att göra husrannsakan på en redaktion för att komma åt information som lagras elektroniskt.

Mediebranschen välkomnade Högsta domstolens avgörande. Juridikprofessor Mårten Schultz varnade dock i en krönika i Svenska Dagbladet för de negativa följderna beslutet kan få för rättsväsendet. Han menade att beslutet var väntat och rimligt, men att ”det ger en besk eftersmak i munnnen”.

Det är i så fall en eftersmak vi får tåla.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

 Vill du läsa mer? Här finns fler texter i ämnet:

Nils Funcke, tryckfrihetsexpert: Rätten till anonymitet inte självklar

Mårten Schultz, professor i civilrätt: HD-domen mot Aftonbladet lämnar besk eftersmak

Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen: HD vill att medierna processar i domstol

Medier hotade och trakasserade
Utgivarna på Bokmässan 2015