I bifogade fil finns ett antal tips och råd om hur man vårdar uppgiftslämnare och lever upp till grundlagens krav på tystnadsplikt och minimerar risken för efterforskning och repressalier. Tipsen är publicerade i Nils Funckes bok Att publicera. Sänd gärna synpunkter på lathunden i källskydd.
I internetguiden, Digitalt källskydd, av bland andra journalisterna Fredrik Laurin och Sus Andersson finns råd hur källor skyddas i den digitala världen.

 

Källskyddet måste prioriteras
Utgivarna välkomnar regeringens utredning om hur offentlighetsprincipen hanterats under pandemin