(2016-04-27) Källskyddet är en central del av Tryckfrihetsförordningen. Nu hotas källskyddet i en utredning om hur reglerna för husrannsakan kan moderniseras.

Det finns i dag en ganska liten förståelse för källskyddet när det kommer till utredningsarbetet hos polis och åklagare.

Nu ska reglerna för beslag och husrannsakan moderniseras – och instruktionerna till utredningen är oroande.

Utgivarna och Journalistförbundet skriver om detta skriver på Aftonbladet Debatt i dag.

I vårt debattinlägg uppmärksammar vi polisutredningarna i morden på Folkbladets lokalredaktör Elin Falk och Sveriges Radios korrespondent Nils Horner. I båda fallen blev det en fråga om hur man skulle hantera reportrarnas arbetsdatorer.

I Folkbladet-fallet drevs frågan ända till hovrätten innan tidningen fick rätt.

Men det som bland annat ligger till grund för den nu aktuella utredningen är HD:s beslut om husrannsakan på Aftonbladets redaktion häromåret.

Solnapolisen begärde att Aftonbladet skulle lämna ut oredigerade bilder på två misstänkta rånare. På de publicerade bilderna var rånarna maskerade.

Aftonbladet nekade och åklagaren beslutade då om husrannsakan på Aftonbladet – i ett beslut där man skulle beslagta datafiler.

Aftonbladet överklagade beslutet med hänvisning till källskyddet. Såväl tingsrätten som hovrätten gick emellertid på åklagarens linje.

Men HD tog upp ärendet – och ändrade tingsrättens och hovrättens beslut.

”Det måste antas att risken är stor för att en genomsökning av den eller de elektroniska informationsbärare som vid en husrannsakan kan påträffas på Aftonbladets redaktion röjer skyddad information, bland annat vem som har lämnat meddelanden och upplysningar till tidningen med begäran att få vara anonym. Det rör sig om information av särskilt skyddsvärt slag. Fastän brottsutredningsintresset i detta fall väger tungt, så utgör proportionalitetskravet hinder mot en husrannsakan. Huruvida beslagsförbud föreligger på den grunden att den översända informationen kan innehålla metadata som kan avslöja avsändaren saknar vid denna bedömning betydelse”, skrev Högsta domstolen i beslutet.

HD:s beslut i Aftonbladetmålet är principiellt viktigt. Beslutet ger källskyddet högsta prioritet.

Detta framgår dock inte i de instruktioner utredningen om ”moderna regler om beslag och husrannsakan” fått. Snarare resoneras det kring hur man ska ”kunna komma åt elektronisk lagrad information på ett mindre ingripande sätt än genom husrannsakan och beslag”.

För Utgivarna är det en självklarhet att de journalistiska och publicistiska avvägandena alltid måste finns med i utredningar och lagförslag som rör TF och YGL, källskydd och meddelarfrihet, offentlighet och sekretess – och det är därför jag tillsammans med Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling i dag skriver om källskyddet på Aftonbladet Debatt.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Påtryckningar mot publiceringsbeslut
Publicister mot Telia