Så skapas digital säkerhet

Ingen som följt debatten efter NSA-avslöjandet har kunnat undgå den växande uppmärksamheten kring de digitala hoten mot journalister och journalitiken. I dagarna har FN-organet Unesco presenterat sin rapport Building digital safety for journalism: a survey of selected issues. Enligt Unesco är målet för rapporten att öka förståelsen för de hot som finns i den digitala världen och därigenom stärka pressfriheten både online och offline.

Rapporten presenteras på svenska hos SR Medieormen och finns att ladda ner via Unescos sajt.

Medievanorna 2014
Innovationer för tidskrifter