I Expressen skriver Utgivarnas styrelse på Pressfrihetens dag om behovet av fler journalister men också om att det inte bara är i krigshärdar som journalister utsätts för attacker som försvårar deras arbete i allmänhetens tjänst:
”Möjligheterna till en fri nyhetsförmedling och opinionsbildning försvåras inte bara på slagfälten i Ukraina, som just nu är i många internationella mediers blickfång. Också här hemma i det demokratiska och fredliga Sverige attackeras reportrar och fotografer som skickas ut från stora och små redaktioner för att bevaka det som sker i exempelvis Skäggetorp, Navestad, och Rinkeby”

I artikeln betonas det lustfyllda med yrket, möjligheten att göra skillnad genom att syna makten, göra en demokratisk insats och att bidra till att göra livet en smula roligare.
Men yrket har förstås också sina risker, ” … bara i år har 23 journalister dödats och ytterligare 478 sitter fängslade. Den som varit frihetsberövad längst är, tyvärr, som vanligt den svenske medborgaren Dawit Isaak som skrev i den eritreanska tidningen Setit när han greps i Asmara 2001.”

Artikeln anknyter till det allvarsamma läget i såväl vår geografiska närhet som globalt och pekar på behovet av oberoende journalistik:
”Den som borde tillkomma också alla i Ukraina, Eritrea, Nordkorea, Kina, Ryssland – för att bara nämna några ställen. Där behövs det också fler oberoende journalister.”

UTGIVARNA STÖTTAR KYIV INDEPENDENT
Remissvar från Utgivarna: välkommet initiativ från EU