I veckan bjöd kulturminister Parisa Liljestrand och justitieminister Gunnar
Strömmer in mediebranschen till ett möte för att ”lyssna på era frågor och föra
ett framåtsyftande samtal om hur den svenska tryck- och yttrandefriheten ska
värnas i ett läge när yttre och inre hot riktas mot Sverige och det öppna
samhället”.
Publicistorganisationen Utgivarna uppskattar möjligheten till dialog och har
respekt för att avvägningar kring Sveriges säkerhet i den nu uppkomna
situationen är svåra. Men signalerna oroar.

Vi uppmanar regering och riksdag att försvara den svenska tryck- och
yttrandefriheten och avvisa varje krav och hot också om inskränkningar av
mötes- och demonstrationsfriheten.

De grundlagsfästa rättigheterna tjänar Sverige väl. Antidemokratiska krafter i
omvärlden som nu vill påverka svensk lagstiftning ska motverkas med ökad
öppenhet, fler opinionsyttringar och mer journalistik.
Som representanter för svensk media oroas Utgivarna och medlemmarna TV4,
Sveriges Television, Tidningsutgivarna, Sveriges Radio, UR och Sveriges
Tidskrifter av den debatt som förs om att med hänvisning till det allvarliga
säkerhetspolitiska läget minska möjligheterna till att fritt uttrycka sig i Sverige.
I regeringens inbjudan till mötet uttrycks:
”De grundlagar som skyddar tryck- och yttrandefriheten står starka och
pressfriheten anses vara större i Sverige än i nästan alla andra länder i
världen. Så har det varit, så är det nu och så ska det fortsätta att vara.”

Under mötet framförde Utgivarna att denna ambition bör höjas, från ”…större i
Sverige än i nästan alla andra länder i världen” till ”störst i världen”. Någon
annan målsättning är inte rimlig för den stat som först av alla 1766 införde
tryckfrihet.
Men Sverige har i den internationella pressfrihetsorganisationen Reportrar utan
gränsers globala pressfrihetsindex fallit från plats 3 till plats 4. En förklaring är
utvärderingskriteriet om lagstiftning, där det konstateras att utlandsspionerilagen
påverkar tryck- och yttrandefrihet i Sverige negativt.

Utlandsspionerilagen infördes trots kraftiga protester från bland andra Utgivarna
och som skäl för denna inskränkning av pressfriheten angavs reaktioner från
omvärlden. De krav på inskränkningar av mötes- och demonstrationsfriheten
som kan bli konsekvensen av ett eventuellt förslag om ändring av ordningslagen
i spåren av bland annat koranbränningar, motiveras också med reaktioner
utomlands och dess möjliga konsekvenser för säkerhetsläget i Sverige.
Utgivarna vill med kraft avvisa sådana förslag och undvika att Sverige gör om
misstaget med utlandsspionerilagen.

Sverige behöver ökad öppenhet, fler opinionsyttringar och mer journalistik.

Styrelsen för Utgivarna
Cilla Benkö, VD Sveriges Radio
Mathias Berg, VD TV4
Anna Careborg, f d VD och chefredaktör Svenska Dagbladet
Viveka Hansson, Programdirektör TV4
Anne Lagercrantz, Vice VD SVT
Thomas Mattsson, Senior rådgivare, Bonnier News
Kerstin Neld , VD Sveriges Tidskrifter
Kalle Sandhammar, VD UR
James Savage, Ordförande Sveriges Tidskrifter
Johan Taubert, VD TU
Jessica Wennberg, Chefredaktör Västerbottens-Kuriren
Hanna Stjärne, VD SV

Pressmeddelande: JK STÄLLER SIG BAKOM DET SVENSKA REGELVERKET