Efter en vår med ovanligt aktiv diskussion om medier – public service-utredning, nätjättarnas ansvar, metoo-fällningar i Pressens opinionsnämnd, hot mot journalister, frågan om fake news är fake news, och mycket mer – är det helt naturligt att också Almedalen är fylld med intressanta och aktuella mediedebatter. Här är några tips:

Gigekonomin, influencers och journalistiken. Hur står det till med etiken och demokratin?
Påverkar det brokiga medielandskapet demokratin, journalistiken och synen på granskningar? Digitaliseringen har förändrat arbetsmarknaden för journalister. Vad skiljer journalistik från allt annat på nätet? Och hur tänker publiken om mixen av journalister, influencers och kommunikatörer?
Medverkande: Patrik Hadenius, John Severinson, Ola Wong, Helle Klein, Lovette Jallow, Brit Stakston.
Söndag 15:00–16:30: Donnerska huset. Almedalens programsida.

Morgondagens SVT, SR och UR – nu ska det avgöras.
Strax före midsommar lämnar public service-kommittén över sina förslag på hur framtiden ska se ut för SVT, SR och UR. Vad betyder förslagen för publiken, för demokratin och för medielandskapet?
Medverkande: Cilla Benkö, Hanna Stjärne, Sofia Wadensjö Karén, Sigurd Allern, Jonas Nordling, Filippa Wallestam, Jörgen Huitfeldt.
Måndag 8:45–9:45: Wisby Strand. Almedalens programsida.

Journalistik eller kommunikation – vad är skillnaden?
Självständig journalistik eller ”bara” en kommunikationskanal? I Sverige finns en tradition av fristående och granskande journalistik inom våra fackförbund och medlemsorganisationer. Traditionellt har tidningarna haft en stark ställning och stor betydelse ur ett medlemsperspektiv. Men vad händer nu?
Medverkande: Martin Ahlqvist, Peter Malmsten, Laila Naraghi, Morgan Olofsson, Susanna Lundell, Helle Klein.
Måndag 10:00–10:45 Donnerska huset. Almedalens programsida.

Hur nås unga i valrörelsen 2018?
Många unga kvinnor har ett stort engagemang i samhällsfrågor. Trots det har gruppen ett lägre valdeltagande jämfört med äldre väljare. Hur ska ungas engagemang fångas upp av politiken idag och i framtiden? Och vilken roll spelar sociala och traditionella medier i det arbetet?
Medverkande: Irena Pozar, Johanna Nordström, Fredrik Wass, Alice Bah Kuhnke.
Måndag 11:00–11:45 Donnerska huset. Almedalens programsida.

Kriget mot journalistiken.
Så kan förtroendet för journalistiken upprätthållas i en tid av attacker från världens mäktigaste man och ett framväxande socialt medielandskap.
Medverkande: Peter Wolodarski, Alan Rusbridger, Hanna Stjärne, Martin Wicklin, Thomas Mattsson
Måndag 11:00–12:15 Wisby Strand. Almedalens programsida.

Hur mycket ska politiken styra kulturen?
Debatten om den konstnärliga friheten har ökat i intensitet det senaste året. En av de stora frågorna handlar om hur mycket politiken ska styra kulturlivet. Vissa debattörer menar att kulturlivet redan idag nyttjas för politiska ändamål, andra varnar för att en sådan utveckling kan komma.
Medverkande: Gunilla Carlsson, Olof Lavesson, Aron Emilsson, Per Olsson Fridh, Helena Wessman, Anna Serner, Lars Anders Johansson, Samir Alj Fält, Emma Engström
Tisdag 8:00–10:00 Länsteatern. Almedalens programsida.

Trollande eller vuxet samtal – riksdagsledamöters mediekritik i sociala medier.
De senaste åren har mediekritik i sociala medier blivit en folksport. Hur twittrar riksdagsledamöter om medier? Vad säger utgivare och berörda politiker?
Medverkande: Andreas Widholm, Hanna Stjärne, Jonas Nordling, Anders Ygeman, Åsa Wikforss
Tisdag 11:00– 12:00 TCO-Landet. Almedalens programsida.

How investigative journalism woke us all up – the story behind the Cambridge Analytica Files.
We discuss how the story of The Cambridge Analytica Files came to light and how it can possibly change everything. What role does investigative journalism play in today’s media landscape?
Medverkande: Carole Cadwalladr, Ginna Lindberg, Lars Truedson, James Pamment, Emelie Rosén
Onsdag 10:30–11:30 Wisby strand. Almedalens programsida.

Hatets anatomi – så ser hoten och hatet mot medierna ut.
Hur ser hatet mot medier och journalister ut? Och går det att säga något om hur många individer som faktiskt uttrycker hat mot journalister?
Medverkande: Cilla Benkö, Thomas Mattsson, Anders Thornberg, Daniel Nordström
Onsdag 16:00–16:30 Almedalens hotell. Almedalens programsida.

Därför spelar lokala medier en avgörande roll för demokratin.
I vilken utsträckning upplever tidningsläsarna att de har nytta av tidningen, att artiklarna engagerar och leder vidare till diskussion med andra? Och hur har läsningen förändrats över tid?
Medverkande: Gunilla Carlsson, Staffan Hultén, Daniel Nordström, Jeanette Gustafsdotter
Onsdag 16:30–17:00 Almedalens hotell. Almedalens programsida.

Hur blir mediepolitiken efter valet?
Fria medier är omistliga för en fungerande demokrati. Inför höstens val – hur ser partierna på mediefrågorna och morgondagens mediepolitik?
Medverkande: Gunilla Carlsson, Olof Lavesson, Cilla Benkö, Fredric Karén
Onsdag 17:00–17:20 Almedalens hotell. Almedalens programsida.

Läs mer på några av Utgivarnas medlemmars sidor om deras program i Almedalen:
TU – Medier i Sverige.
Sveriges Tidskrifter.
Sveriges Radio.

Krönika: Ge mig ett gott skäl
Det här är vår chans att hämta hem Dawit Isaak