Granskningsnämnden för radio och tv

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Print Friendly
Granskningsnämnden kan pröva innehållet i program som sänds av svenska programföretag. Granskningsnämnden granskar lokala, regionala och rikstäckande sändningar.

Granskningsnämnden kan granska följande sändningar – förutsatt att det sänds från Sverige: Public servicekanalerna SVT, SR och UR. Kanaler i marknätet. Kabel-tv, satellit-tv, så kallad beställ-tv och webb-tv samt kommersiell radio, närradio och webb-radio.

Alla dessa sändningar ska följa radio- och tv-lagen samt villkoren i respektive sändningstillstånd. Det är hur klagomålen förhåller sig till innehållet i Radio- och TV-lagen samt respektive sändningstillstånd som är avgörande för eventuellt klander.

Utländska programföretag omfattas inte av svenska regler även om du kan se sändningen i Sverige och kanalen sänder på svenska. Det gäller t ex kanaler som TV3, TV6, TV8, TV 10 samt Kanal 5 och Kanal 9.

Granskningsnämnden för radio och tv har flera krav eller regler som programföretagen ska följa. De kan vara olika beroende på om man sänder radio eller tv, om man är ett public service-bolag eller inte.

Det handlar om: Opartiskhet (gäller endast public service), saklighet, respekt för privatlivet, beriktigande och genmäle (gäller endast public service), mediets genomslagskraft och regler om våld och pornografi. Dessutom tillkommer regler kring otillbörligt kommersiellt gynnande, reklam och annonser, sponsring och produktplacering.

Vem som helst kan anmäla ett program till Granskningsnämnden för radio och tv.

Anmälan ska innehålla uppgift om vilket program du anmäler, när och i vilken kanal programmet sändes samt en kort redogörelse om vad i programmet nämnden ska granska.

Anmälan måste vara Granskningsnämnden tillhanda senast tre månader efter att programmet sänds.

Granskningsnämnden tar inte upp anonyma anmälningar.

Läs mer: http://mrtv.se/sv/att-anmala/granskningsnamnden/

Vad kan anmälas: http://www.radioochtv.se/sv/att-anmala/anmal-program/vad-kan-anmalas/

Krav och regler: http://www.radioochtv.se/att-sanda/krav-och-regler/

Göra en anmälan: http://www.radioochtv.se/att-anmala/anmal-program/anmalan/

Om reglerna inte följs: http://mrtv.se/sv/att-anmala/granskningsnamnden/om-reglerna-inte-foljs/

 

 

Allmänhetens Pressombudsman (PO)
Ett nytt gemensamt medieetisk system