Mommapriset – årets utgivare – går i år till Annica Grimlund, tidigare tidningschef på Lärarförbundet. Motiveringen lyder:

”Hon tog fighten för journalistiken. Med kraft och pedagogik har Annica Grimlund gett en lektion i vad en riktig tidning är, betyder och behöver – redaktionellt oberoende och en publicist som är ansvarig utgivare. Det gagnar såväl läsaren som demokratin.”

Annica Grimlund var fram till början på 2018 chef för Lärarförbundets tidningar. Hon avgick i protest mot förbundets förändrade syn på tidningarnas oberoende ställning. En avgörande förändring är att förbundets tidningar inte längre har i uttalat uppdrag att granska förbundet och att tidningarna ska ”företräda förbundets fastslagna politik”.

– Jag anser att organisationspressens ägare har ett viktigt samhällsansvar. När pressfrihet är under hot och när vi på nära håll kan följa hur yttrandefriheten blir allt snävare i många europeiska länder då måste alla demokratiska organisationer reagera. I Sverige har fackförbundspressen en unik möjlighet att, genom att vara kloka tidningsägare, visa att inte bara deras egna organisationer tål att granskas utan att de också stödjer det öppna samhället, säger Annica Grimlund.

Annica Grimlunds protest ledde till att frågan om tidningarnas styrning togs upp på Lärarförbundets kongress i oktober i år. Kongressen beslutade att fastställa det nya redaktionella programmet, men gav ändå en delseger till journalisterna eftersom det samtidigt fördes till protokollet att tidningarna får granska Lärarförbundets verksamhet. Kongressen fastslog också att det är chefredaktören, tillika ansvarig utgivare, som beslutar om tidningens innehåll.

– Arbetsmarknadspolitiken befinner sig i medieskugga därför blir fackförbundspressen allt viktigare på många olika sätt. Den når flera miljoner svenskar och om den är trovärdig kan organisationspressen spela en viktig roll för demokratin. Därför måste fackförbunden, som tidningsägare, värna om respekten för ansvarig utgivare och förstå vikten av sitt ägarskap, säger Annica Grimlund.

Mommapriset delas ut av branschorganisationen Utgivarna till en person som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det är en person som lyfter fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare.

Mommaprisets jury består av Kerstin Brunnberg (ordf), Karin Olsson, Tobias Regnell, Daniel Sandström och Anna Rastner.

Margareta Momma (1702–1772), som fått ge namn åt priset, var en av Europas första kvinnliga redaktörer och utgivare. Hon tog strid mot tidens rådande ordning och framförde “avancerade åsikter i upplysningstidehvarfvets anda”.

Tidigare pristagare: Thomas Mattsson, Expressen 2015, Anna Lith, Folkbladet 2016, Daniel Poohl, Expo 2017.

För ytterligare information, kontakta Patrik Hadenius, VD Utgivarna: 070-5988455, patrik.hadenius@utgivarna.se

Krönika: offentlighetsprincipens återfallsförbrytare
”Vi måste fortsätta att sätta oss på tvären”