Högsta siffran på 25 år: fler än 470 journalister sitter fängslade på grund av sitt yrke. Ökningen av fängslade journalister kan framförallt hänvisas till tre länder, visar Reportrar utan gränsers rapport om övergrepp mot journalister.

Av de nära 500 fängslade journalisterna är 60 kvinnor. Under 2021 har 65 journalister kidnappats och 46 dödats.
De tre länder som pekats ut som skyldiga till den kraftiga ökningen är Belarus, Myanmar och Hongkong. Farligast länderna, räknat i antal dödsfall, att vara journalist i är Mexico och Afghanistan

Otillfredsställande EU-beslut
Coronapandemin: DIGITALA UTFRÅGNINGAR FÖRSVÅRADE GRANSKNINGAR