Daniel Poohl och Eva Hamilton
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Print Friendly

Förra årets pristagare Daniel Poohl tar emot Mommapriset av Eva Hamilton.

Nu vill vi ha din nominering till årets mottagare av Mommapriset. Vem tycker du är årets utgivare? Skicka omedelbart ditt förslag till info@utgivarna.se

Mommapriset delas ut till en utgivare som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det är en person som lyfter fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare. Hon eller han fattar publicistiska beslut som utvecklar utgivarskapet och uppdraget att offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst..

Vi vill ha din nominering senast den 22 oktober 2018. Att anmäla är enkelt. Skicka din nominering till info@utgivarna.se. Berätta vem du vill nominera, motivera varför och bifoga eventuellt underlag till din nominering.

Mommaprisets jury består av Kerstin Brunnberg (ordf), Karin Olsson, Tobias Regnell, Daniel Sandström och Anna Rastner.

Margareta Momma (1702–1772), som fått ge namn åt priset, var en av Europas första kvinnliga redaktörer och utgivare. Hon tog strid mot tidens rådande ordning och framförde “avancerade åsikter i upplysningstidehvarfvets anda”.

Tidigare pristagare: Thomas Mattsson, Expressen 2015, Anna Lith, Folkbladet 2016, Daniel Poohl, Expo 2017.

För ytterligare information, kontakta Patrik Hadenius, VD Utgivarna: 070-5988455, patrik.hadenius@utgivarna.se

Krönika: ett gott syfte räcker inte
Utgivarpodden #2: Pia Rehnquist, HD/Sydsvenskan