Idag presenterade svenska medieföretag och medieorganisationer huvuddragen i ett vidgat och stärkt medieetiskt system. Förslaget i form av en artikel publicerades bland annat i SvD.

Med en Allmänhetens Medieombudsman och en medieetiska nämnd ska enskilda kunna anmäla publiceringar som de anser utsatt dem för publicitetsskada, t.ex. genom att de inte fått bemöta anklagelser eller påståenden eller utsatts för intrång i sin privatliv.

Arbetet inleddes mer intensivt hösten 2017 med en arbetsgrupp bestående av Kerstin Brunnberg, Fredrik Wersäll, Ola Sigvardsson, Nils Hanson och Nils Funcke. Det detaljerade förslaget har sedan i januari bearbetats och justerats och getts en utformning som Utgivarnas samtliga medlemmar  tillsammans med Publicistklubben och Journalistförbundet står bakom.

Utgivarna.se attackerad online
Regeringen bör agera