(2015-11-18) Framtiden för undersökande journalistik står på spel när ett EU-direktiv om affärshemligheter förhandlas fram.

– Det är ytterst allvarligt att man på detta sätt vill begränsa möjligheterna till journalistisk granskning, säger Utgivarnas vd Per-Anders Broberg.

EU-direktivet ska förhindra industrispionage och illojal konkurrens – men förslaget går mycket längre än så. Det innehåller formuleringar som innebär att möjligheterna till undersökande journalistik begränsas. I förslaget finns nämligen bestämmelser som betyder att anskaffande och innehav av så kallade affärshemligheter skulle kunna vara olagligt förutom själva publiceringen.

Sveriges riksdag och regering har uppfattningen att vi, även om direktivet skulle bli verklighet, kan behålla vårt starka skydd för journalistisk verksamhet.

– Det verkar som om Sverige inte bryr sig om frågan eftersom de menar att den inte skulle påverka journalistiskt arbete i Sverige. Inget kunde vara mer fel. Journalistiken i dag är internationell. Svenska medieföretag samarbetar med utländska medieföretag. Svenska journalister gör undersökande journalistik i andra länder. Och svenska företag verkar på en internationell arena, säger Utgivarnas vd Per-Anders Broberg.

Detta har fått Utgivarna – organisationen som samlar svenska publicistiska medieföretag – att reagera.

– Några av svensk medias största avslöjanden den senaste tiden, då ansvariga inom såväl politik som näringsliv har ställts till svars, har internationell koppling. Som företrädare för ett av Sveriges ledande mediebolag är jag djupt bekymrad över detta EU-direktiv och hoppas att svenska politiker nu gör sitt yttersta för att säkra våra möjligheter till journalistiskt granskning, även om den sker utanför landets gränser, säger Cilla Benkö VD för Sveriges Radio, ett av medlemsbolagen i organisationen Utgivarna.

Utgivarna framför, i ett debattinlägg som publiceras på DN Debatt i dag, ett budskap till Sveriges regering, riksdag och EU-parlamentariker: Agera nu – innan det är för sent.

Debattinlägget är undertecknat av företrädare för Utgivarna och dess medlemsorganisationer: Sveriges Television, Sveriges Radio, TV 4-Gruppen, TU, Sveriges Tidskrifter och UR.

Debattinlägget i sin helhet: Sveriges måste stå upp för undersökande journalistik

För ytterligare information, kontakta:

Per-Anders Broberg, VD Utgivarna: 070-558 29 57, per-anders.broberg@utgivarna.se

Stå upp för den undersökande journalistik
Vem är Årets utgivare 2015?