Att myndigheter dröjer för länge med att lämna ut allmänna handlingar är den vanligaste orsaken till kritik när JO granskar hur offentlighetsprincipen fungerar i praktiken. Det visar en genomgång av JO:s kritikbeslut från förra året gjord av Utgivarnas sajt allmanhandling.se.

I mer än hundra år har JO skällt på svenska myndigheter för att de inte är tillräckligt snabba med att lämna ut handlingar. I ett beslut från 1899 riktade JO till exempel svidande kritik mot utrikesdepartementet för att en medborgare fått vänta flera dagar på att få ut handlingar från departementets arkiv. Missen retade JO till den grad att ombudsmannen åtalsanmälde den ansvarige arkivarien som senare dömdes till böter om femtio kronor.

Men svenska myndigheter och tjänstemän verkar inte ha lärt läxan sedan dess. Under 2012 konstaterade JO att myndigheter brutit mot grundlagens skyndsamhetskrav i 33 fall. Det gällde både fall där personer fått vänta för länge på handlingar och fall där de fått vänta för länge på ett avslagsbeslut. Det var också flera myndigheter som slarvade med att fatta formella avslagsbeslut, vilket är en förutsättning för att besluten ska kunna överklagas. I några fall fick myndigheter kritik för att de inte hade besvarat den enskildes begäran överhuvudtaget.

– Det är båda anmärkningsvärt och olyckligt att svenska myndigheter fortfarande inte följer grundlagen. Det kan på sikt hota allmänhetens rätt till insyn och försvåra samhällsviktig granskande journalistik, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Topplista insynsbrister 2012:

Brott mot skyndsamhetskravet:                          33 fall
Inget formellt avslagsbeslut:                              11 fall*

Ej svarat på begäran:                                         5 fall
Tappat bort handlingar:                                      3 fall
Inte diariefört handlingar:                                   3 fall

* Här ingår även fall där myndigheten har missat att upplysa den enskilde om möjligheten att begära ett formellt avslagsbeslut.

Källa: Samtliga JO-beslut under 2012 som innehöll kritik mot myndigheters hantering av allmänna handlingar (totalt 47 beslut med kritik på 71 punkter).

Sajten allmanhandling.se har skapats av branschorganisationen Utgivarna som ett stöd för de som vill använda offentlighetsprincipen för att få insyn i offentliga verksamheter.

För mer info kontakta:

Jeanette Gustafsdotter

VD Utgivarna

jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

070-624 45 56

Utgivarna är en ny organisation som företräder TV4-gruppen, Sveriges Radio, SVT, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna och UR i gemensamma publicistiska frågor.

Exportkreditnämnden måste bli mer öppen
Skrota tryckfrihetsbrottet utlandsspioneri