Regeringen har idag beslutat att än en gång inhämta Lagrådets yttrande över sitt förslag till ett nytt brott i brottsbalken om kränkande fotografering. – Bara risken att en fotograf inte vågar ta en bild som kan visa sig vara viktig för allmänhetens, gör att hela lagförslaget blir orimligt, säger Jeanette Gustafsdotter.

Det är andra gången regeringen skickar en remiss till Lagrådet när det gäller förbud för kränkande fotografering. Det förra förslaget fick i vintras hård kritik av Lagrådet, som avstyrkte förslaget. Lagrådet ansåg att förbud för kränkande fotografering och en lag mot spridning av kränkande bilder borde behandlas i ett sammanhang. I det första förslaget angavs att fotograferingen ska ha som syfte att ”allvarligt kränka” en persons integritet för att fotografen skulle kunna straffas. Nu föreslås i stället att fotograferingen ska ske i hemlighet för att vara straffbar.

– Det är mycket märkligt att regeringen redan nu och än en gång väljer att försöka införa lagen trots lagrådets tidigare mycket hårda kritik. Det är anmärkningsvärt att man försöker göra en konstitutionell förändring som slår hårt mot publicistisk verksamhet och pressfriheten, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.  Det är fortfarande alldeles för mycket tolkningsproblematik med förslaget.

Enligt lagförslaget ska domstolarna väga integritetskränkning mot samhällsintresset om fotograferingen sker i samband med nyhetsförmedling i grundlagsskyddade massmedier.

– Regeringen svarar själv att det inte är orimligt att tänka sig att fotografen måste ta ställning till om en fotografering utgör ett brott redan vid fototillfället. Bara risken att en fotograf inte vågar ta en bild som kan visa sig vara viktig för allmänhetens, gör att hela lagförslaget blir orimligt, menar Jeanette Gustafsdotter.

– Vi har full förståelse för att man försöker komma tillrätta med kränkande bilder som publiceras på internet – men att lägga fram ett lagförslag som inskränker pressfriheten blir populistiskt istället för att ta problemet på allvar, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

 

För mer info kontakta:

Jeanette Gustafsdotter

VD Utgivarna

070-624 45 56

Anmärkningsvärt att hovadvokaten vill att yttrandefriheten ska begränsas
Utgivarna kritiserar EU-rapport