Idag är det den tredje maj. Pressfrihetens dag. 

Det är nu också 72 dagar sedan Utgivarna, som samlar Sveriges publicister inom press, radio och tv, ställde en rad frågor kring pressfriheten till utrikesminister Margot Wallström och Utrikesdepartementet.

Expressen Debatt: Vill UD köpslå med Kina om pressfriheten, Wallström?

Detta efter det uppmärksammade mötet mellan Sveriges ambassadör i Kina Anna Lindstedt, den fängslade förläggaren Gui Minhais dotter och ett antal person som uppgavs vara kinesiska affärsmän.

Utgivarna har även påmint departementet om våra frågeställningar via mejl.

Vi har ännu inte fått svar, och ställer frågorna igen.

Anser UD det acceptabelt att i förhandling köpslå med pressfriheten?

Har detta, så vitt utrikesministern känner till, tidigare förekommit i relationerna med Kina eller andra stater?

Vilka signaler anser UD att Sverige sänder när en ambassadör påstår sig ha mandat att be om ursäkt å oberoende mediebolags vägnar?

Kommer utrikesministern eller UD att agera för att markera vikten av fria medier med anledning av de misstankar som väckts i samband Anna Lindstedts agerande?

Utgivarna

Hemligt nummer på jobbet
UD svarar på Utgivarnas frågor om Kina