Från uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna till Regeringskansliet som kulturminister – och utan tidigare erfarenhet av kulturpolitik.
– Inom kulturpolitiken har jag idag inga erfarenheter däremot har jag erfarenhet av kulturpolitik på kommunnivå och även förstås i min yrkeskarriär, jag är ju litteraturvetare i grund och botten och utbildad lärare i svenska och religionskunskap, var en upprepande kommentar från Parisa Liljestrand, nyutnämnt statsråd för kulturdepartementet.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Print Friendly

Det nya statsrådet är ett okänt och oprövat namn inom de sakområden hon ska ansvara för. Hennes erfarenhet av mediefrågor lyser med sin frånvaro. Samtidigt ligger stora mediepolitiska frågor på bordet vilka ska avgöras under mandatperioden:

*Ett nytt sändningstillstånd för public serviceföretagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion ska tas fram.
*Mats Svegfors presenterade före sommaren sin mediestödsutredning där det föreslås en ny ordning för det framtida stödet till dagspressen.
*EU-kommissionens förslag European Media Freedom Act, som till delar utmanar den svenska medieregleringen, kommer att hårdmanglas under den tid 2023 då Sverige har ordförandeklubban i EU-kommissionen.

Camilla Jonsson får 2022 års Mommapris
Utgivarna om Dawit Isaak och Gui Minhai utanför UD