Åsa Rydgren, idag konsult och projektledare för organisationen Utgivarna, blir ny vd för Utgivarna.
– Jag har arbetat med journalistik i hela mitt liv och att som vd för Utgivarna få bidra till att sätta fokus på frågor kring yttrandefriheten och offentlighetsprincipen ser jag som ett mycket viktigt och ansvarsfullt uppdrag, inte minst i tider som dessa, säger hon.

Utgivarna samlar sedan 2012 Sveriges Television, UR, Sveriges Radio, TV4, Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter.
Åsa Rydgren, 60, tillträder som vd för Utgivarna den 15 augusti. Hon har tidigare bland annat verkat inom Bonnierkoncernen i över trettio år i roller som chefredaktör/ansvarig utgivare, redaktionschef och förlagschef. Hon har varit en del av Sveriges Tidskrifters styrelse.
Idag sitter hon i 1.6 miljonerklubben och Poppius Journalistskolas styrelser. Hon arbetar som mentor, driver mentornätverk och har under det senaste året varit ansvarig projektledare för Utgivarnas Berätta-projekt vars syfte är att öka intresset bland unga att söka sig till journalistyrket.

– Den oberoende journalistiken är en av de bärande pelarna i vårt demokratiska samhälle, och här spelar Utgivarna en viktig roll som en sammanhållande kraft för det publicistiska perspektivet. Jag är stolt över att nu få vara en del av detta, säger Åsa Rydgren.
– Jag ser också fram emot att fortsätta att utveckla Berätta-projektet vi i dagarna sjösätter för att skapa intresse hos unga att söka sig till journalistiken. Det är ju inte bara ett av de viktigaste jobben man kan ha, utan även det roligaste!

Robert Olsson som lett Utgivarna som vd slutar efter år 2,5 år på posten.
– Hela styrelsen vill tacka Robert för hans insatser. Han har med tålamod, stort kunnande och engagemang för pressfriheten varit en samlande kraft för mediebranschen under en intensiv period, säger Anne Lagercrantz.

Kontakt
Åsa Rydgren 070-688 54 14
Anne Lagercrantz 0721-950956

De ordinarie ledamöterna i Utgivarnas styrelse är:

 • Mathias Berg, vd TV4, representerar TV4
 • Viveka Hansson, programdirektör TV4, representerar TV4
 • James Savage, vd The Local och ordförande Sveriges Tidskrifter, representerar Sveriges Tidskrifter
 • Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter, representerar Sveriges Tidskrifter
 • Thomas Mattsson, Senior Advisor Bonnier News, representerar TU
 • Johan Taubert, vd TU, representerar TU
 • Anna Careborg, chefredaktör och vd Svenska Dagbladet, representerar TU
 • Jessica Wennberg, chefredaktör VK, representerar TU
 • Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, representerar Sveriges Radio
 • Margaretha Eriksson, programchef UR, representerar UR (ersätts 1 september av Kalle Sandhammar som då tillträder som vd för UR)
 • Hanna Stjärne, vd Sveriges Television, representerar SVT
 • Anne Lagercrantz, divisionschef nyheter och sport SVT, representerar SVT

Presidiet utgörs av ordförande Anne Lagercrantz samt vice ordföranden Thomas Mattsson, Kerstin Neld och Viveka Hansson.

Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende journalistiken. Våra medlemmar är Tidningsutgivarna (TU) Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4

 

SVÅRT LÄGE FÖR OBEROENDE JOURNALISTIK
Pressmeddelande: JK STÄLLER SIG BAKOM DET SVENSKA REGELVERKET