Händelsen där en reporter på Kungsbacka-Posten nyligen utsattes för hot en sen kväll i sitt hem är exempellös.Det ovälkomna besöket har sin grund i den journalistik som reportern bedrivit och som Kungsbacka-Posten publicerat. Utgivarna förväntar sig att de rättsvårdande myndigheter också fortsatt tar händelsen på stort allvar.
Att hota och försöka tysta journalister är att hota det fria ordet och demokratin.Händelsen blixtbelyser också vikten av straffrättsligt skydd för journalister, helt i linje med den proposition, ”Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner” som regeringen under tisdagen (25/4) placerade på riksdagens bord.
-Angreppet mot reportern är fruktansvärt. Brott mot journalister måste tas på ännu större allvar. Utgivarna välkomnar propositionen som ett steg i rätt riktning, säger Anne Lagercrantz, Utgivarnas ordförande.Utgivarna har i flera år agerat gentemot de politiska beslutsfattarna för att stärka skyddet för redaktionella medarbetare som i sin yrkesutövning utsätts för hat & hot.Den föreslagna straffskärpningen som föreslås i propositionen innebär, enligt den juridiska professionen, att ett brott som ger tre månaders fängelse då kommer att ge fyra månader. Och att ett brott som idag innebär ett bötesbelopp på 5000 kronor kommer att förändras till 7500 kronor.Utgivarna har i förarbetena till propositionen uttryckt oro över om straffskärpningen är tillräcklig för att fungera avskräckande.-Uppnås inte önskad effekt behöver diskussionen om införandet av ett nytt brott i brottsbalken återupptas, säger Utgivarnas vd Robert Olsson i en kommentar.
Det finns en gedigen forskning som stöd för att hotbilden mot enskilda journalister inte bara påverkar enskilda journalister utan också hela samhället, då det kan leda till en minskad mångfald i medieutbudet och en inskränkning av yttrandefriheten.

För ytterligare information:

anne.lagercrantz@svt.serobert.olsson@utgivarna.se – 070 6615087

Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende journalistiken. Våra medlemmar är Tidningsutgivarna (TU) Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4

 

Rapport från nordisk tankesmedja: Skärp lagstiftningen mot techjättarna
Pressmeddelande: SVENSKA REGERINGEN HAR INGEN MUNKAVLE