Utgivarna oroas över EU-förslaget om chat control – risken är att yttrandefriheten kommer att påverkas.
Förslaget från EU-kommissionären Ylva Johansson har sin grund i att skydda barn från pedofili och sexuella övergrepp.
Men om digitala tjänster, enligt förslaget, gör det möjligt för myndigheter att scanna all digital trafik mellan medborgare så riskerar såväl källskyddet som meddelarfriheten att begränsas då människors möjlighet att fritt kommunicera med journalister försvåras.

– EU-förslaget kan medföra att den personliga integriteten kränks och människor tvekar att höra av sig till journalister med känsliga uppgifter, säger Utgivarnas ordförande Anne Lagercrantz.

Påhejarna av chat control hävdar att scanningen kommer att utföras med hjälp av teknik så specialiserad på vad som eftersöks att någon risk för personligt intrång inte kommer att ske – förutsatt att man inte avser att utsätta ungdomar för sexuella övergrepp.
Men tjänster som WhatsApp, Signal med flera levererar varje dag miljarder av meddelanden mellan personer så enbart en relativt liten felsökning kan få katastrofala konsekvenser ur ett medborgarperspektiv. Förslagets kritiker menar att en automatiserad scanningsprocess kan leda till ett stort antal falska utslag och därmed riskeras rättssäkerheten.
Utgivarna motsätter sig förslaget som det ser ut idag och önskar att regeringen bryter sin tystnad kring chat control och aktivt uttrycker stöd för att förslaget är för långtgående utifrån ett värnande om yttrandefriheten, och därmed också ur ett demokratiskt perspektiv.

– Den svenska regeringen har ingen munkavle utan tvärtom alla möjligheter att invända mot förslaget och värna yttrandefriheten, säger Anne Lagercrantz.

Förslaget från kommissionen ska nu förhandlas mellan medlemsstaterna och det är högst osäkert om ministerrådet ställer sig bakom förslaget i sin nuvarande utformning.

För mer information:
anne.lagercrantz@svt.se,  ordförande Utgivarna
robert.olsson@utgivarna.se , vd Utgivarna. 070 6615087
20230427

Pressmeddelande: BROTT MOT JOURNALISTER MÅSTE TAS PÅ ÄNNU STÖRRE ALLVAR
SVÅRT LÄGE FÖR OBEROENDE JOURNALISTIK