Den nordiska tankesmedjan ”A Nordic approach to democratic debate in the age of Big Tech” har efter ett års arbete levererat ett antal rekommendationer: övergripande handlar det om en uppmaning till de nordiska länderna att öka den demokratiska kontrollen över techjättarna ”för att demokratiska samhällen ska kunna blomstra i det alltmer digitaliserade 2000-talet.” som rapportskrivarna uttrycker det.

Nordiska ministerrådet tillsatte för ett år sedan en tankesmedja med experter från samtliga nordiska länder. I sin slutrapport formuleras ett antal rekommendationer till de nordiska politikerna:
*Viktigt att stödja faktakontrollinitiativ för att motverka spridning av falska nyheter och desinformation.
*De nordiska länderna bör verka för reglerande ramverk mot Big Tech för att skydda integritet och dataskydd.
*De nordiska länderna bör kräva mer transparens från Big Tech-företagen om hur deras algoritmer fungerar och hur de påverkar användarna.
*De nordiska länderna bör utöka samarbetet kring gemensamma utmaningar som Big Tech utgör för demokratisk debatt.

Tankesmedjans tydliga ingångar är att öka säkerheten för barn och unga på nätet och att skärpa modereringen av innehåll av desinformation skapad av artificiella intelligens. Gruppen vill också se att de nordiska länderna bättre än idag ger stöd till oberoende forskare som vill undersöka plattformarnas betydelse och påverkan utifrån ett demokratiskt perspektiv.
Rapport från A Nordic approach to democratic debate in the age of Big Tech” kommer att överlämnas och presenteras för de nordiska kulturministrarna när de träffas i maj.

Rapporten i sin helhet kan man ta del av här: https://www.norden.org/sv/node/80273

 

Ny uppmaning från Utgivarna efter den ryska reaktionen: FRIGE EVAN GERSHKOVICH
Pressmeddelande: BROTT MOT JOURNALISTER MÅSTE TAS PÅ ÄNNU STÖRRE ALLVAR