Utgivarnas huvudmän samt Publicistklubben och Journalistförbundet begär att regeringen ändrar i instruktionen för Granskningsnämnden för radio och tv. Det skulle göra det möjligt att anmälningar från enskilda som anser sig utsatta för en publicitetsskada prövas av Allmänhetens Medieombudsman (MO) och mediernas etiska nämnd (MEN).

Till regeringen har organisationerna med ett följebrev överlämnat en beskrivning av självregleringen med MO/MEN och en begäran om att regeringen ändrar i GRN:s instruktion.

 

 

Nytt medieetiskt system
Viveka Hansson ny ordförande